Informacje o RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów MATSTORE MATEUSZ KUZIORA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MATSTORE Mateusz Kuziora z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 8652577327, REGON: 389582383.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: kontakt@mateuszkuziora.com lub telefonicznie: +48 694 071 322.

Cele przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży produktów dostępnych w naszym sklepie internetowym, w tym obsługi zamówień, dostawy towarów, rozpatrywania reklamacji oraz udzielania informacji związanych z zakupami. Przetwarzamy również dane w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów dotyczących sprzedaży zdalnej oraz przechowujemy dane w celu ewentualnych dochodzeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Realizacja umowy)
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Spełnienie obowiązku prawnego)
  • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Właściwe interesy Administratora)

Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, takim jak dostawcy usług płatności, firmy kurierskie, oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i księgowe. Dane mogą być również przekazywane organom publicznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania, a także w celu spełnienia obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody).

Prawo wniesienia skargi:
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dobrowolność podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia w naszym sklepie internetowym.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią naszej Polityki Prywatności, która dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem https://mateuszkuziora.com/polityka-prywatnosci/.

Shopping Cart