WCAG 2.1

czym jest WCAG 2.1

WCAG 2.1 to zbiór zasad i zaleceń dla stron internetowych i aplikacji mobilnych, regulujących ich dostępność i czytelność użytkownikom z niepełnosprawnościami.

Dzięki temu standardowi wiemy dokładnie jakie zmiany wprowadzić na stronach, aby spełniały stosowne wymogi. Są to wymogi prawne, których ignorowanie będzie skutkować stosowanymi karami. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie, kontrolę przestrzegania standardu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Shopping Cart